• 224
    0

    வாசிக் கோல்… முனிவர்களும் சித்தர்களும் எப்போதும் தங்கள் கையில் ஒரு தண்டம் வைத்திருப்பார்கள். “தண்டம்” என்பது மரத்தால் ஆன ஒரு ஊன்றுகோல். ஆங்கில எழுத்து “T ” அல்லது “Y ” வடிவத்தில் இருக்கும்.   ...
  • 693
    0

    சமீப காலமாக தனியார் மருத்துவமனைகளில் ஒருவருக்கு குழந்தை பிறக்கிறது என்றால் உங்கள் குழந்தையின் ஸ்டெம்செல்லை அதாவது தொப்புள்கொடியை நாங்கள் சேமிக்கலாமா என்றொரு கேள்வி மருத்துவமனை சார்பாக முன்வைக்கப்படுகிறது. அப்படி தொப்புள்கொடியை சேமிக்க அவர்கள் வசூலிக்கும் தொகை ...